Agencja bankowa jako sposób na własne przedsiębiorstwo

Każdy z nas korzysta z usług bankowych, czy to poprzez założenie rachunku bankowego, czy też poprzez zaciągnięcie kredytu. Nie wyobrażamy sobie w obecnej chwili trzymać naszych oszczędności w skarpecie, dlatego też wielu z nas jest stałym użytkownikiem usług bankowych. Ich popularność możemy obserwować przejeżdżając przez centrum miast. Co drugi, trzeci lokal to bank. Ludzie decydują się zakładać agencje bankowe, a więc wykupywać prawo do świadczenia usług pod marką banku, lecz na swój rachunek, ponieważ liczą, że opcja ta przyniesie im możliwość zarobku. I z reguły tak właśnie jest. Małe placówki, często powiększają się w instytucje zatrudniające kilku pracowników. Może, zatem my również pomyślimy o otworzeniu agencji bankowej? Decydując się na takie rozwiązanie musimy mieć ukończone studia ekonomiczne i orientować się w temacie finansów i bankowości na tyle, aby zdać wymagany przez tę instytucję egzamin. Jeżeli otrzymamy dobry wynik wówczas możemy podpisać umowę o współpracę.

Na jej mocy nasza firma deklaruje się do świadczenia usług bankowych zgodnie z wytycznymi z umowy. Najczęściej dotyczy to przyjęcia polityki stosowanej przez bank oraz dekoracji lokalu według standardów banku. Jeżeli dekoracje lub kolor mebli będą niezgodne z firmowymi kolorami możemy zostać poproszeni o ich zmianę, co w praktyce oznacza konieczność dokonania zmiany. Przeczytajmy zatem wszystkie wymogi dokładnie, a w razie wątpliwości zapytajmy pracownika banku. Nawiązując współpracę ze znaną instytucją nie musimy zadawać sobie trudu aby rozpromować firmę. Tym zajmie się bank. My mamy za zadanie zdobyć jak największą ilość klientów i przynosić zysk. Możemy stosować różne środki na zdobycie zainteresowania klientów, lecz wszystkie one muszą być zatwierdzone. Za możliwość korzystania z logo banku najczęściej pobierane są opłaty albo miesięczne albo od wysokości otrzymanego zysku. Te formy są zmienne w zależności od instytucji. Musimy również ponosić opłaty za wynajmowany lokal, którego wybór musi być również skonsultowany, a lokalizacja zatwierdzona.