Bankructwo – każdą firmę to może spotkać.

image Prowadząc firmę lub ostatnio nawet będąc osobą prywatną w obliczu trudnej sytuacji finansowej możemy ogłosić bankructwo. Kiedy posiadamy długi lub zobowiązania wobec klientów, a prowadzona działalność nie pozwala na dalsze kontynuowanie oraz na spłatę zadłużenia możemy ogłosić się bankrutami, ale bankructwo osoby fizycznej nei jest proste do przeprowadzenia czym innym jest bankructwo firmy dużej jak spólka a czym innym bankructwo firmy jednoosobowej. Po podjęciu takiej decyzji oficjalnie stajemy się niewypłacalni oraz tracimy wszystko co do tej pory posiadaliśmy.Wszystkie nasze rzeczy oraz inne posiadane dobra przejmowane są przez przedstawicieli dłużników oraz sprzedawane na licytacjach aby za zdobyte w ten sposób pieniądze pokryć całość lub przynajmniej część wierzytelności. Jednak nie jest to najlepsze wyjście dlatego w obliczu braku możliwości wypłacalności powinniśmy starać się za wszelką cenę znaleźć inne rozwiązanie, a ogłoszenie bankructwa powinno być ostatecznością.

Zadłużenie jest to zobowiązanie finansowe w stosunku do określonej instytucji lub danej osoby. Osoba zadłużona najczęściej nazywana jest dłużnikiem. Osoba ta, oprócz pożyczonej kwoty, musi także spłacić należne odsetki wyliczone od tej kwoty. Wierzyciel jest to osoba na rzecz, której następuje spłata zobowiązania. Zadłużona może być osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, państwo oraz inne podmioty gospodarcze oraz […]

W ostatnich latach rozmowy o rynku finansowym w Polsce w mniejszym lub w większym stopniu zmierzały do tego, aby w końcu zejść na temat gospodarczego kryzysu, który panuje od kilku lat na świecie. Tymczasem finanse to temat na tyle rozległy, że nie musi mieć z tym kryzysem nic wspólnego, zwłaszcza gdy dotyczy sfery bankowej, pieniężnej […]