Biedny kraj

6W coraz większym stopniu mamy do czynienia w naszym kraju z podziałem społeczeństwa na bogate i biedne. Do niedawna w kraju istniała klasa średnia, która jednak z roku na rok zanika i wyodrębniają się tylko i wyłącznie dwie klasy, z tym że w klasie biednej jest znaczna część społeczeństwa. Niestety Polska nie należy do zamożnych krajów co widać przede wszystkim po portfelach naszych rodaków, którzy muszą bardzo często odmawiać sobie pewnych przyjemności, które dla Niemca, holendra czy też francuza są codziennością bez której nie wyobrażają sobie życia.

Nasz kraj oraz społeczeństwo tonie w długach, a coraz większa liczba osób chętnie decyduje się na zaciągnięcie różnego rodzaju pożyczek oraz kredytów, które umożliwią normalne funkcjonowanie. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że przez zaciąganie kolejnych kredytów toniemy w długach i przy okazji przy wysokim oprocentowaniu popadamy w kolejne długi co jest w naszym kraju coraz częstszym przypadkiem. Jednak należy sobie zadać pytanie, jak w takim razie godziwie żyć?