Budowa bez pozwolenia

Są limity powierzchni oraz limity dotyczące przeznaczenia budynków, więc planując budowę nie należy od razu nastawiać się na długie oczekiwanie i koszty.Wśród budynków, które nie wymagają pozwolenia na budowę, znajdują się przede wszystkim zabudowania gospodarcze – o niewielkich rozmiarach, przeznaczone do trzymania drobiu lub mniejszych zwierząt, różnego rodzaju zbiorniki i kontenery, oranżerie, altany, oczyszczalnie ścieków, silosy, suszarnie, śmietniki i kompostowniki. Naturalnie w związku z każdym z wymienionych obiektów związane są jeszcze dodatkowe ograniczenia dotyczące rozmiaru oraz ilości konkretnych rodzajów budynków. Warto się wcześniej dowiedzieć, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów. Pamiętajmy o tym że budując bez pozwolenia oprócz tego że narażamy się na karę to również na koszty związane z potencjalną rozbiórką wybudowanych budynków, a to może być również bardzo dotkliwa kara dla osoby budującej bez stosownych zezwoleń.