Czek in blanco

Czeki to w naszym kraju stosunkowo rzadko wybierana forma regulowania należności finansowych. Większość osób wie dość niewiele o ich funkcjonowaniu. Jeszcze mniejsza świadomość społeczna tyczy się czeku in blanco. Czek in blanco, zwany inaczej czekiem niezupełnym posiada podpis wystawcy (trasanta), jednak nie jest wypełniony zupełnie – nie posiada pewnych elementów, jakie są wymagane przez prawo, by był on możliwy do realizacji. Zwykle czek in blanco nie zawiera kwoty, na którą w przyszłości może opiewać.

czek in

Z tego względu, czek in blanco jest bardzo niebezpieczny dla jego wystawcy, jeśli taki dokument wpadnie w niepowołane ręce. Wówczas jedynie wysokość środków na rachunku i regulacje prawne mogą ograniczyć sumę, jaka zostanie podjęta na podstawie danego czeku. Pewnym zabezpieczeniem jest możliwość załączenia w czeku adnotacji o sumie maksymalnej, powyżej której bank powinien odmówić realizacji czeku. Czek in blanco, tak jak i inne czeki można wystawić na okaziciela lub na określoną osobę fizyczną lub prawną, określaną mianem remitenta.