Czek in blanco w pigułce

Czeki to w naszym kraju stosunkowo rzadko wybierana forma regulowania należności finansowych. Większość osób wie dość niewiele o ich funkcjonowaniu. Jeszcze mniejsza świadomość społeczna tyczy się czeku in blanco. Czek in blanco, zwany inaczej czekiem niezupełnym posiada podpis wystawcy (trasanta), jednak nie jest wypełniony zupełnie – nie posiada pewnych elementów, jakie są wymagane przez prawo, by był on możliwy do realizacji. Zwykle czek in blanco nie zawiera kwoty, na którą w przyszłości może opiewać. Z tego względu, czek in blanco jest bardzo niebezpieczny dla jego wystawcy, jeśli taki dokument wpadnie w niepowołane ręce. Wówczas jedynie wysokość środków na rachunku i regulacje prawne mogą ograniczyć sumę, jaka zostanie podjęta na podstawie danego czeku. Pewnym zabezpieczeniem jest możliwość załączenia w czeku adnotacji o sumie maksymalnej, powyżej której bank powinien odmówić realizacji czeku. Czek in blanco, tak jak i inne czeki można wystawić na okaziciela lub na określoną osobę fizyczną lub prawną, określaną mianem remitenta.

Światowa gospodarka na progu XXI wieku zaczęła pogrążać się w kryzysie, jakiego nie zaznała pod prawie stu lat. Niestety prognozy na najbliższy okres nie są też zbyt pozytywne, zwłaszcza że sytuację komplikuje fakt całkowitej niestabilności rynku gospodarczego i przemysłowego na świecie. Jest to wynikiem całej sytuacji politycznej, jaka ma miejsce w Azji, gdzie toczone są […]

Wielki kryzys gospodarczy 1929 rok Wielki kryzys, który nazywany jest również wielką depresją uważany jest za jeden z największych jak nie największy kryzys gospodarczy jaki miał miejsce w XX wieku. Kryzys, który rozpoczął się w roku 1929 objął wszystkie kraje za wyjątkiem ZSRR. Wielka depresja rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych po nowojorskiej giełdzie z 24 […]