Flota samochodowa w firmie.

Wiele firm, szczególnie te, których podstawową działalnością jest sprzedaż bezpośrednia posiada ogromne floty samochodowe. Zarządzanie nimi, to jednak bardzo skomplikowana sprawa, generowanie wysokich kosztów spędza sen z powiek niejednemu manadzerowi. Dlatego coraz częściej, firmy decydują się powierzyć zarządzanie flota firmom zewnętrznym. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z takich usług mówią, że pozwala to na ograniczenie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent kosztów. Przede wszystkim, firma zarządzająca, wprowadza karty paliwowe, przy czym do każdego auta przypisana jest osobna karta. Pozwala to na ograniczenie czasu, dla użytkowników aut. Przepływ płatności odbywa się poza nimi, faktura za paliwo wystawiana jest raz w miesiącu.

W większości wypadków, w celu większej kontroli wprowadza się tez ograniczenia na takich kartach. Na przykład w weekendy karta jest zablokowana. Auta zarządzane przez firmy zewnętrzne posiadają tez czujniki GPS. Stanowi to nie tylko element zabezpieczający przed ewentualna kradzieżą, ale  i kontroli czasu pracy poszczególnych przedstawicieli. Wykorzystywanie aut służbowych do prywatnych celów, zdarza się bowiem niezwykle często. Właściciele firm nie wiedza jak sobie poradzić z tym procederem. Uzyskanie raportu od firm zewnętrznych, który zawiera dokładne trasy pokonywane przez pracowników i porównanie go z raportem przedstawiciela, pozwala na pełna konfrontację. Z reguły nie sa to miłe rozmowy i kończą się zwolnieniem pracownika. Niezaprzeczalnym pozostaje fakt, ze w przypadku posiadania bardzo wielu pojazdów, zlecenie zarządzania flotą firmom zewnętrznym, pozwala tez na znaczne obniżenie kosztów. Zwłaszcza, jeśli cała nasza flota, nie jest nasza własnością, a korzystamy z samochodów wynajętych. Odchodzą nam wówczas koszty serwisowania, ubezpieczenia i utrzymania. Na rynku, znajdziemy bardzo wiele firm, które od lat zajmują się zarządzaniem. Warto przed podjęciem decyzji o wyborze, zasięgnąć opinii firm, które z nich korzystają.