Inflacja

Inflacja

Inflacja jest to proces polegający na wzroście ogólnego poziomu cen. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, która oznacza spadek poziomu cen.

Niewielka inflacja może być pomocna przy negocjacjach realnej wartości niektórych cen oraz płac. Inflacja występuję w obecnej gospodarcze w każdym kraju, ale z rożnym nasilaniem.

Ze względu na przyczyny inflacji wyróżnia się inflacje popytową, która spowodowana jest nadmierną ilością pieniądza w obiegu. Powodem jej mogą być nadmierne wydatki państwa, które nie znajdują pokrycia w dochodach. Drugą z inflacji może być inflacja kosztowna. Inflacja kosztowna bierze się ze wzrostu kosztów produkcji danego towaru.

Głównymi przyczynami inflacji mogą być: nadmierna ilość emisji pieniądza w danym państwie, bardzo szybki i niespodziewany wzrost kosztów produkcji, budżet państwa, który jest niezrównoważony gdzie wydatki państwa przekraczają jego dochody.

Inflacje można podzielić także na tempo w którym się „rozwija” Najmniej niebezpieczną jest inflacja pełzająca, która nie przekracza 5% rocznie, tuż za nią znajduje się inflacja umiarkowana, która mieści  się w przedziale rocznym wynoszącym 5-10%. Już dość niebezpieczna dla gospodarki jest inflacja galopująca przy której roczny wzrost cen według stopy dwu- lub trzycyfrowej. Megainflacja występuję pomiędzy inflacją galopującą i hiperinflacją gdzie miesięczny wzrost cen przekracza 50%.

Inflacja doprowadziła do wielkich kryzysów. Najwyższa stopa inflacji jest w Zimbabwe gdzie wynosi 2,2 miliona ale nawet 7 milionów %.

W Polsce inflacja gwałtownie wzrosła w latach 1988-1989. Zmusiło to władze PRL do prowadzenia rozmów z opozycją co zapoczątkowało przemiany ustrojowe w Polsce, a następnie w pozostałych krajach  Państw Demokracji Ludowej.

Inflacje określa się po wzroście cen towarów. Istnieje także według indeksu cen produktów PPI. Obliczany jest on po zmianie cen produkcji przemysłowej.

Największa inflacja w Polsce miała miejsce w roku 1990 i sięgnęła 585,8%, a było to spowodowane zmianami ustrojowymi w Polsce. Obecnie od 10 lat waha się ona w granicach 0,8-10,1%.