Kiedy można zawiesić egzekucję komorniczą

Jeśli działania komornika wydają nam się bezprawne, możemy wnieść powództwo przeciw egzekucyjne. Komornik swoje działania wykonuje w oparciu o tytuł wykonawczy wydany przez sąd na wniosek wierzyciela. Dłużnik może złożyć wcześniej wspomniany wniosek, polegający na poddaniu w wątpliwość tytułu. Oczywiście należy podać powód.

 

Jeśli udało nam się zobowiązanie spłacić w całości, bądź chociaż w części taki wniosek możemy złożyć. Jesteśmy do tego również uprawnieni gdy wierzyciel zgodził się na to by dług uregulować w terminie późniejszym. Najlepiej jeśli to sam wierzyciel zrezygnuje swych roszczeń. Dłużnik nie będzie jednak zwolniony z kosztów egzekucji. Lepiej więc starać się o spłatę swych długów zanim dojdzie do egzekucji komorniczej.