Klasyfikacje kredytów

Kredyty można sklasyfikować bardzo różnie. Można je podzielić ze względu na przeznaczenie, albowiem wykorzystać na rozkręcenie bądź założenie własnej działalności gospodarczej, możemy wziąć kredyt na dany sprzęt, lub towar kupowany w sklepie, jak również możemy wziąć kredyt na mieszkanie. Możemy również wyróżnić kredyty charakteryzujące się czasem, w jakim musimy go spłacić. Tak więc możemy w tym miejscu wymienić zarówno kredyty krótkoterminowe jak również długoterminowe. Kolejną sprawą będzie podział kredytu ze względu na jego zabezpieczenie. Tutaj z pewnością znajdzie się zabezpieczenie lombardowe, zabezpieczenie hipoteczne na dom czy mieszkanie. Do całej klasyfikacji możemy jak najbardziej zaliczyć również to w jakiej walucie jest barana pożyczka bankowa. Czy będzie to kredyt w polskich złotych, czy też w obcych walutach, dewizach. Wszystkie kredyty są udzielane zwykle na określony czas, w równych lub nie równych ratach. Niektóre kredyty możemy spłacać szybciej, inne w wyznaczonych terminach.