Kryzys finansowy w krajach strefy euro

6Powstanie strefy, gdzie kilka państw miało się posługiwać jedną walutą było bardzo interesującym doświadczeniem – niestety jak pokazał czas w dużej mierze było to idealistyczne myślenie, ponieważ dzisiaj strefa euro powoduje bardzo wiele problemów – niektóre państwa nie chcą w niej uczestniczyć, inne uważają, że płacą zbyt wiele.

Można tutaj mówić np. o problemie Grecji, gdzie przez jakiś czas państwo, które popadło w gigantyczne długi zastanawiało się, czy nie odejść od tej waluty, na rzecz swojej lokalnej. Kolejny kryzys jest powodowany tym, że przykładowo Niemcy uważają, skądinąd słusznie, że to oni w dużej mierze inwestują w całą strefę. Na skutek tego ciągle płacą więcej, a jednocześnie nie odczuwają zbyt wyraźnych zysków, ponieważ ich pieniądze idą na ratowanie krajów takich jak Grecja. Dodatkowym problemem jest też Wielka Brytania – jest to kraj, który ma dużą autonomię w Unii Europejskiej i nie chce decydować się na rezygnowanie ani z niej, ani ze swojej osobistej waluty – funta.