Kto może spodziewać się egzekucji komorniczej

euro-1361706-mKażdy  z nas z pewnością wie, na czym polega egzekucja komornicza, jednak wszyscy mamy nadzieję, ze nigdy nas osobiście to nie spotka. Jest to bowiem pobieranie należności na poczet spłacenia długów. Jeśli ludzie nie posiadają gotówki potrzebnej na spłatę długu, w takiej sytuacji komornik może zająć nasz samochód, wyposażenie mieszkania, w przypadku dużego zadłużenia również należące do nas nieruchomości.

 

Nigdy bowiem nie pozostajemy bezkarni i w związku z niepłaceniem rat kredytu czy też nie płacąc alimentów oraz w wielu innych sytuacjach możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności majątkowej. Warto jednak przed dopuszczeniem dokonania egzekucji, upewnić się, że komornik posiada odpowiedni nakaz.