Na jakie udogodnienia mogą liczyć polscy przedsiębiorcy

Duże bezrobocie w kraju sprawia, że rząd stara się wszelkimi sposobami walczyć o wzrosty zatrudnienia. W konsekwencji powstaje wiele inicjatyw, które starają się spierać pracodawców chętnie zatrudniających nową kadrę. Najczęściej chodzi tutaj o programy których celem jest dofinansowanie części kosztów jakie właściciel firmy musi ponieść z tytułu zatrudnienia nowej osoby. Nie są to wcale niskie opłaty nawet jeżeli oferowana jest na początku najniższa krajowa pensja. Wynika to stąd, że do tej kwoty doliczane są opłaty na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne oraz podatek. Nasz pracodawca musi także odprowadzić opłatę na fundusz pracy.

Same opłaty urzędowe potrafią „zjeść” bardzo dużą część naszej pensji brutto. My bardzo często skarżymy się, że dostajemy zbyt niską wypłatę, ale niestety nie wynika to z chciwości pracodawcy, a z konieczności opłacenia innych opłat. Wyposażenie stanowiska pracy jest kolejnym kosztownym czynnikiem. Nowy pracownik nie usiądzie przy pustym biurko na dwudziestoletnim krześle. Musi mieć dostęp do komputera, wygodne krzesło z oparciem pozwalające na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała. W przypadku pracownika fizycznego wymagane są również szkolenia, które mają za zadanie przyuczyć go do wykonywanych obowiązków. Rząd poprzez swoje programy wspomagania walki z bezrobociem dofinansowuje tego typu wydatki. Pracodawca biorący udział w tych akcjach może liczyć na zwrot pewnej cześć kosztów w każdym miesiącu podlegania programowi lub całości kosztów co drugi miesiąc. Niektóre jednostki organizujące dofinansowania, a są to gównie urzędy pracy oferują również jedynie pokrycie kosztów związanych z opłaceniem ubezpieczenia społecznego. Czasem wystarczy jedynie wysłanie bezrobotnego na szkolenie, aby był on atrakcyjny dla pracodawcy. Jednak zwrot kosztów to nie jedyne udogodnienia zaoferowane właścicielom firm w walce z bezrobociem. Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie swojej działalności w ramach funduszy europejskich mogą także liczyć na doradztwo biznesowe. W wielu urzędach pracy występują punkty gdzie taka osoba może zapisać się na bezpłatne konsultacje w ramach których zostanie poprowadzona krok po kroku we wszystkich procedurach biznesowych i biurokratycznych w naszym kraju.