Nakaz zapłaty

money---coins-and-banknotes-1429268-mJeśli banki nie radzą sobie z odzyskaniem należności dług odsprzedają zewnętrznej firmie windykacyjnej. Firma windykacyjna zwykle dąży do polubownego załatwienia sprawy. Jeśli jest to jednak niemożliwe, zostaje wszczęta procedura windykacyjna. W ostateczności sprawa przekazywana jest do sądu.

 

Firma bądź sam wierzyciel może złożyć wniosek do sądu. Sąd zwykle wydaje nakaz zapłaty. Dzisiaj złożenie tego typu pozwu jest bardzo proste. Wszystko za sprawą działającego w Lublinie e-sądu. Dzięki temu nakaz zapłaty może być wydany w zaledwie kilka tygodni. Wierzyciel wskazuje zwykle jaka część majątku powinna być zajęta przez komornika. Może to być pensja, może to być również nieruchomość a nawet ruchomość będąca własnością pozwanego.