Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski to centralny bank w naszym kraju. Został założony w 1945 roku, tuż po wojnie, jako organ mający zajmować się polityka pieniężną w odbudowywanym kraju. Od samego początku tylko NBP przysługuje wyłączne prawo na emitowanie na terenie Polski pieniędzy.

NBP ma bardzo mocna pozycje w polskim prawie. Postarano się aby był on jak najbardziej niezależny od polityki, uzyskano to dzięki szczególnemu sposobowi wyboru prezesa. Prezes jest wybierany przez Sejm, większością głosów, z zaopiniowanych kandydatów przez Prezydenta i Premiera. Jego kadencja trwa sześć lat, jest on równocześnie przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. Poza tym ma bardzo silne umocowanie jeśli chodzi o środowisko ekonomiczne w naszym kraju. Prezes Narodowego Banku Polskiego staje się często autorytetem jeśli chodzi o finanse, jego wypowiedzi są analizowane oraz wyciąga się z nich daleko idące wnioski. Musi więc on być osoba odpowiedzialną, posiadającą odpowiednią wiedzę oraz potrafiąca w razie potrzeby uspokoić sytuację. To prezes NBP w dużej mierze decyduje o polityce banku centralnego, ma duży wpływ na decyzję odnośnie wysokości stóp procentowych oraz emisji pieniądza. Zarządza również ogromnymi rezerwami walutowymi ulokowanymi na całym świecie.

Narodowy Bank Polski oprócz zadań typowo ekonomicznych ma również obowiązek prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej. Organizuje liczne konkursy, szczególnie dla dzieci i młodzieży, obejmuje patronat nad konferencjami i spotkaniami ekonomistów. NBP odpowiada również za szerzenie wiedzy o finansach wśród społeczeństwa, to ten podmiot przyczynił się w dużej mierze do wzrostu świadomości odnośnie inwestowania wśród Polaków.

Kolejny kierunek działalności NBP to szeroko rozumiane badania i analizy. Bank centralny ma za zadanie przewidywać procesy gospodarcze w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju jak i na świecie. Dzięki współpracy z rządem, może wskazywać na potrzebę podjęcia konkretnych działań lub samemu to robić w ramach własnych kompetencji.