Odpowiedzialność za pieniądz

Finansiści na całym świecie, cały swój czas i zaangażowanie poświęcają rynkowi, temu jak prosperuje, jak przepływa przez niego pieniądz. Na przełomie lat wyciągają wiele wniosków pomocnych w sytuacjach, które napotykają na swojej drodze. Starają się również posługiwać pieniądzem w taki sposób, by każdy miał do niego dostęp. Jednakże warto wspomnieć, że obszar finansowy nie jest w stanie tak pokierować rynkiem, by przedsiębiorcy otwierali nowe oddziały, oferowali nowe miejsca pracy i co najważniejsze generowali u swoich pracowników godne zarobki. By dojść do takiego etapu, zaangażowane musi zostać bardzo wiele organów. Finansiści zaś jedynie mogą określić stereotypowo, jak może przebiegać cykl życia pieniądza wpuszczonego w nowy obieg. Nie raz jednak informacje te mogą okazać się niezwykle pomocnymi. Ponieważ nakreślają potencjalne i najbardziej prawdopodobne plany działania. Dlatego też w każdym z większych przedsiębiorstw, znajdziemy finansistów, którzy w dużej mierze kierują wpływami, wydatkami, a co najważniejsze rozwojem firmy. Dlatego też odpowiedzialność, jaką przyjmują na siebie, powinna odzwierciedlać się w poziomie zaufania, jaki do ich decyzji ma główny kierujący danym przedsiębiorstwem. Ponieważ to on podejmuje ostateczne decyzje, ukierunkowane w dużej mierze opiniami finansistów.