Płynność finansowa

Płynność finansowa do zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Jest to ważne zagadnienie w funkcjonowaniu firmy. Płynność finansowa powinna być utrzymywana na optymalnym poziomie, nie za niskim i nie za wysokim. irma, która zachowuje płynność finansową może bez problemu spłacać wierzytelności, dokonywać zakupów materiałów, towarów. Płynność finansowa wpływa na terminowość wypłat wynagrodzeń zatrudnianym pracownikom. Od niej także zależy terminowe regulowanie zobowiązań firmy w stosunku do kontrahentów. Dobra płynność finansowa jest niezmiernie ważna w stosunkach handlowych, ponieważ firma wyrabia sobie na jej podstawie opinię solidnego kontrahenta. Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada płynności finansowej może to doprowadzić do ogłoszenia upadłości firmy. Płynność jest równie ważna dla firmy, jak osiąganie zysku, czasem odrywa większą rolę. Płynność jest wyznaczana, jako stosunek pomiędzy majątkiem obrotowym firmy a jego zobowiązaniami krótkoterminowymi. Na majątek obrotowy składają się zapasy, materiały, środki pieniężne. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe to te, których termin wymagalności wynosi maksymalnie dwanaście miesięcy. Do zmierzenia płynności finansowej firmy stosowane są wskaźniki. Są to wskaźnik bieżącej płynności, szybkiej płynności, płynności gotówkowej.