Przedsiębiorstwo a finanse

Tak naprawdę w dzisiejszych czasach o taki rzeczach jak finanse, można by mówić bardzo bardzo wiele. najważniejszym celem jednak jest maksymalizacja wartości rynkowej tego przedsiębiorstwa a zarazem prowadzi to do wzrostu zarobków jego właścicieli. Możemy sobie tylko pomyśleć jak wygląda zarządzanie finansami takiej firmy. A takie zarządzanie jest naprawdę główniejszym sposobem realizacji celu przedsiębiorstwa. Możemy się również domyślać, że jest bardzo dużo różnych obszarów finansowych firmy. Bierzemy pod uwagę cel zarządzania kapitałem obrotowym i planowanie finansowe czy też cel dokonywanych analiz.

Wiemy, że jeśli chcemy dobrze dostrzec i zrealizować cel główny to trzeba formułować takie cele i  jest to w pełni uzasadnione. Możemy też wziąć pod uwagę cele krótkookresowe i cele długookresowe. Jeżeli krótko by opisać te pierwsze to po prostu są skonkretyzowane cele, gdzie takie zadania determinują tempo i moment realizacji celów długookresowych. W tych drugich możemy sobie wymienić najważniejsze cele i to są cele marketingowe, innowacyjne, finansowe oraz możemy tu dołączyć cele zaopatrzenia przedsiębiorstwa w zasoby. Chyba najbardziej istotną rzeczą, która interesuje nas wszystkich to zwiększenie płacy. Z takiego celu każdy na pewno by był zadowolony i szczęśliwy. Ważnym elementem jest to, że takie finanse są bardzo istotną rzeczą w firmie i w  naszym życiu. A czasy ciężkie i każdy to wie. W finansach jak w kołowrotku. Czasem bywa dobrze a czasem źle. Czasem są duże przychody a czasem straty. Za tym się nie trafi. Grunt w tym żeby inflacja była wysoka, bo taka erozja siły nabywczej pieniądza musi znajdować odbicie we wzroście ogólnego poziomu cen. Taka wysoka inflacja ma wpływ na poziom nominalny odsetek od pożyczek i kredytów i przy tym zagraża deprecjacji realnej wielkości kapitałów własnych firmy. A jeśli coś w tym nie idzie to ludzie masowo rezygnują z danej oferty, dlatego tak ważne jest aby wszystko szło wręcz doskonale. A pieniądz dzisiaj jak dobrze wiemy liczy się bardzo mocno.