Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było niezwykle emocjonującym przeżyciem zarówno dla nas jak i dla naszych rodziców. Dziś, kiedy minęło już kila lat, widzimy na przestrzeni tego czasu jak zmienia się sytuacja gospodarcza i finansowa naszego kraju. Niektórzy pomstują na decyzję o przystąpieniu do wspólnoty uważając, że przyniosło to jedynie szkody dla Państwa. Nie jest to jednak tak do końca prawdą. Unią przyniosła ze sobą wiele korzyści, które mają swoje odzwierciedlenie chociażby w programach edukacyjnych wspierających dzieci i młodzież już w szkołach. Obecnie mamy cztery programy wspólnotowe. „Socrates” to program rozszerzenia współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji- dla dzieci, dla młodzież, ale również dla dorosłych. „Leonardo Da Vinci” to program, który się przyczynia do rozwoju kształcenia zawodowego i pomocy osobom chętnym do przekwalifikowania się. „Program Młodzież” zajmuje się wpieraniem tej grupy wiekowej na każdej płaszczyźnie, jedynym wymogiem jest wiek- od 15 do 25 lat. Osoby chcące wejść do tego programu muszą być bezrobotne. „Program Tempus” powstał do aktywnego wspierania procesu nauczania i doskonalenia zawodowego. Umożliwienie młodzieży rozwoju jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość kształcenia, a później na dalsze życie młodych ludzi. Dzięki dobremu wykształceniu takim osobom łatwiej zaistnieć na rynku pracy. Jak widać Unia to nie tylko podwyżki na sklepowych półkach, ale także inwestycja w naukę. Taka inwestycja jest bezcenna i nie da się jej w żaden sposób zmierzyć- no chyba, że jakością poziomu życia naszej młodzieży.