Rodzaje pożyczek

Pożyczki udzielane są podmiotom gospodarczym, jak i indywidualnym osobom fizycznym. Pożyczki mogą być udzielane na zasadach ogólnie przyjętych jak i mogą być preferencyjne, przykładowo na rozwój działalności gospodarczej, lub na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Pożyczki mogą być udzielane na okresy wieloletnie, długoterminowe, jak i mogą być to przysłowiowe „chwilówki” udzielane na okres około miesiąca. Oprocentowanie pożyczek zgodnie z życzeniem kredytobiorcy może być stałe, lub może być zmienne w zależności od sytuacji gospodarczej państwa. Pożyczki mogą być gotówkowe, lub w postaci przelewów bankowych. Mogą być też udzielane, jako sfinansowanie kupna przedmiotu, usługi gdzie otrzymujemy konkretnie skredytowany towar, a nie pieniądze. Pożyczki mogą być udzielane w polskich złotych lub przeliczane po kursach innych walut, zgodnie z życzeniem klienta. Pożyczki wreszcie mogą być te z koniecznością ich spłaty, jak i pożyczki bezzwrotne, zapomogi, które są udzielane w wyjątkowych sytuacjach.