Ryczałt – uproszona forma rozliczeń z US

Jeśli jesteś ryczałtowcem i nie chcesz płacić co miesiąc podatków, możesz znacznie ułatwić sobie życie i wpłacać do Urzędu Skarbowego podatki raz na kwartał. Jest to idealny krok dla tych, którzy potrzebują stale środków w firmie zachowanych w obrocie. Regułą w tym wypadku jest to, że jeśli ktoś prowadzi ryczałt ewidencjonowany, musi co miesiąc wprowadzić podatek na konto urzędu skarbowego odpowiednie dla swojego miejsca zamieszkania, a inaczej – zameldowania. Inaczej jest w przypadku podatku VAT – ten podatek opłacamy tam, gdzie faktycznie wykonujemy działalność gospodarczą. Każdy podatnik zobowiązany do wpłacania podatku w formie ryczałtu, musi odprowadzić zaliczkę do dwudziestego dnia każdego miesiąca i jest to kwota nieprzekraczalna. Jeśli spóźnisz się, musisz sam sobie obliczyć odsetki za zwłokę. Jeśli nie naliczysz sobie odsetek za zwłokę, zostaną one ci w postaci niespłaconej należności i same w sobie będą procentować. Należy pamiętać o tym, że osoby, które prowadzą ryczałt, muszą złożyć zeznanie roczne nie do końca kwietnia, tak jak inni, ale do końca stycznia.

Osoby, które posiadają działalność gospodarczą i rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, powinni rozliczać się z urzędem skarbowym co miesiąc, a na koniec złożyć zeznanie roczne podatkowe. Nie obowiązuje tutaj termin 30 kwietnia jak w przypadku osób, które prowadzą firmę na zasadzie książki przychodów i rozchodów, ale do końca roku kalendarzowego, czyli do końca grudnia. Należy także złożyć konkretną deklarację podatkową, a mianowicie PIT-28. Jeśli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, musisz odprowadzać deklarację o nazwie PIT-36. Nie trzeba odprowadzać zaliczek na podatek, trzeba go w całości wpłacać do dnia 20 każdego miesiąca, w którym następuje dochód. Jeśli chcesz odprowadzić podatek za grudzień, musisz zrobić to do końca grudnia, a nie do dwudziestego stycznia tak jak w przypadku pozostałej części miesięcy w roku. Jeśli chcesz, możesz rozliczać się i odprowadzać podatek kwartalnie, a nie miesięcznie. Jest to znacznie prostsza forma rozliczeń z urzędem skarbowym, znacznie prostsza niż w przypadku książki przychodów i rozchodów.