Spadek bezrobocia niekoniecznie dowodem na wzrost gospodarki.

Sa takie okresy, kiedy główny Urząd Statystyczny podaje, iż nastąpił spadek bezrobocia. Nie zawsze jednak – a można się nawet pokusić o stwierdzenie, ze nigdy, nie jest to odzwierciedlenie faktycznego stanu, jaki istnieje w naszym kraju. W związku z bardzo wysokimi kosztami pracy, jakie musza ponosić pracodawcy, nadal istnieje tak zwana „szara strefa” w dziedzinie zatrudnienia. Mimo, iż fakt zatrudnienia „na czarno” jest bardzo niekorzystny dla pracownika, tendencja taka naprawdę istnieje. Jak mówią  zatrudnieni bez umowy, wola mieć prace na czarno, niż żadną . Bo takie niestety sa dzisiejsze warunki. Jednak głównym powodem spadku bezrobocia jest fakt wyjazdów za granicę ludzi, którzy przez dłuższy czas pozostają bez pracy. Mimo, iż kryzys dotknął niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej, nadal jeszcze można znaleźć prace na wyspach , czy w innych krajach zachodnich.

Bezrobotni dotąd specjaliści, zostają więc wykreśleni z listy w urzędzie pracy i ślad w rejestrach po nich ginie. Faktycznie jednak, gdyby zostali w kraju, nadal byliby osobami bezrobotnymi. Nie jest wiec prawdą, że bezrobocie maleje, bo ludzie dostają pracę. Dostają to fakt, ale w innym kraju. Absolwenci szkół ponad gimnazjalnych, nagminnie zawyżają w czerwcu statystyki bezrobotnych, rejestrując się po ukończeniu szkoły, w urzędach pracy, jako osoby pozostające bez zatrudnienia. W tym okresie, następuje więc również zafałszowany obraz ilości osób bezrobotnych. We wrześniu i październiku natomiast znów następuje ich spadek. Nie wynika to bynajmniej z faktu, że absolwenci szkół otrzymali pracę. Tak naprawdę, rozpoczęli oni naukę na wyższych uczelniach i siła rzeczy musieli wyrejestrować się listy bezrobotnych. Najwięcej jednak „zamieszania”, w statystykach osób pozostających bez pracy, sa osoby, które masowo, często całymi rodzinami, wyjeżdżają za granicę. Aby obraz był prawidłowy, należałoby więc równolegle z informacja o stopie bezrobocia, podawać ilość mieszkańców zamieszkujących faktycznie w Polsce.