Spekulacja

Spekulacja

Spekulacja to ciekawe zagadnienie z zakresu ekonomii. Obejmuje ono podejmowane działania w celu osiągnięcia jak najwyższego zysku w stosunkowo krótkim czasie. Spekulacja występuje głównie na rynkach giełdowych, gdzie jej przedmiotem stają się akcje poszczególnych spółek. Spotykana jest również na rynku walutowym, spekuluje się wtedy jedną walutą lub grupa walut z określonego regionu.

Aby zarobić na spekulacji należy posiadać odpowiedni kapitał oraz wiedzę. Wielkość potrzebnego kapitału zależy od skali akcji, zależy od ilości pieniędzy jakie trzeba zainwestować aby wpłynąć na kurs waluty lub notowań danej spółki. Oczywiście, w praktyce na takie działania mogą sobie pozwolić tylko najwięksi gracze na światowym rynku finansowym. Międzynarodowe instytucje finansowe, banki czy fundusze inwestycyjne, są w stanie wyłożyć nawet kilka miliardów dolarów na akcję spekulacyjną.

Jeśli chodzi o przykłady to z ostatnich z naszego podwórka można wymienić granie kursem złotego w 2009 roku przez amerykański bank Goldman Sachs. Przyznał się on, że celowo doprowadził on do osłabienia złotego aby w efekcie na tym zarobić. W szczegółach wygląda to tak, że mając informację o spodziewanych tendencjach gospodarczych takich jak osłabienie lub wzmocnienie wzrostu gospodarczego inwestuje się w dana walutę. Kiedy następuje spadek jej kursu celowo dodatkowo ją się osłabia aby zarobić w kolejnym okresie na dużej różnicy kursowej. Podobna zasada odnosi się do rynku giełdowego i spekulacji akcjami. Ważne jest aby w odpowiednim momencie wejść w posiadanie jakiegoś pakietu akcjami oraz aby mieć środki na dalsza spekulację. Przez zakup dużych pakietów wywołuje się sztuczne podniesienie notowań co przekłada się zainteresowaniem przez innych inwestorów. Kiedy akcje zwyżkują swój pakiet sprzedaje się po określonym wcześniej spodziewanym lub często nawet większym zysku.

Obecnie, działania spekulacyjne uważane są powszechnie za naganne i zarówno państwa jak i władze poszczególnych giełd starają się przeciwko nim przeciwdziałać. Jeśli chodzi o spekulacje na rynkach walutowych to za ochronę waluty krajowej odpowiadają zazwyczaj banki centralne, które posiadają w tym celu odpowiednie rezerwy. Dzięki ich wykorzystaniu mogą w znaczny sposób niwelować wahania kursów swojego pieniądza. Utrudniona sytuacja jest na giełdach, gdzie stosuje się zazwyczaj pewna jawność odnośnie kupna większych pakietów akcji jednej spółki.