Stopy referencyjne

Stopy procentowe ustalone przez NBP mają wpływ na oprocentowanie lokat, kredytów i każdego rodzaju inne produkty finansowe. Stopy procentowe są ustalane przez dziesięcioosobową komisję – Radę Polityki Pieniężnej. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą: przez Narodowego Banku Polskiego, a także trzy osoby powołane w tym celu przez Sejm, trzy osoby z Senatu oraz trzy osoby powołane przez Prezydenta Polski. Zmiany ekipy dokonuje się raz na sześć lat. W jaki sposób ustala się stopy procentowe podczas obrad? Ustala się owe stopy procentowe poprzez analizowanie poziomu inflacji, poziomu wzrostu gospodarczego, a także poziomu bezrobocia oraz innych czynników. Wszystko to ma wpływ na stan naszej gospodarki, a stan naszej gospodarki powinien regulować poziom stóp procentowych. Zasada jest jedna – im gorzej w naszej gospodarce, tym wyższe są stopy procentowe. Jeśli istnieje tendencja wzrostowa, mamy do czynienia z obniżeniem stóp procentowych. Oczywiście istnieje szereg zależności z rynkami zagranicznymi i jeśli w Europie panuje kryzys, to w końcu on także odbija się na Polakach i stopy procentowe muszą być regulowane względem sytuacji na rynkach zachodnich oraz wschodnich.

Czym są stopy referencyjne? Stopy referencyjne, zazwyczaj wynoszące od trzech do ponad pięciu procent, określają jaka jest rentowność siedmiodniowych bonów Narodowego Banku Polskiego. Bony NBP to, kolokwialnie mówiąc, papiery wartościowe, które skupuje się bądź sprzedaje i sprzedaż oraz kupno tych papierów wartościowych to elementarna transakcja, której dokonuje się na polskim rynku. Stopy referencyjne, określane przez NPB działają naprzeciw nadwyżce albo naprzeciw niedoborowi pieniędzy w kasie państwa. Jeśli w banku nie ma pieniędzy, wtedy bank centralny sprzedaje przeciętnym obywatelom papiery wartościowe ściągając pieniądze, obniża stopy procentowe. Jeśli pieniędzy na rynku brakuje, bank wpuszcza owe pieniądze na rynek sprzedając papiery wartościowe. Stopy referencyjne to wskaźnik, na podstawie którego kształtuje się wskaźnik WIBOR. Wskaźnik WIBOR bezpośrednio wpływa na to jakie jest oprocentowanie kredytu konsumenckiego. Zazwyczaj te wskaźniki są bardzo do siebie zbliżone i jeśli jeden rośnie, to rośnie drugi.