Tłumaczenia książek i tekstów naukowych

Żadna krajowa dziedzina nauki nie mogłaby się rozwijać, gdybyśmy nie mieli dostępu do zagranicznej literatury fachowej, która by nas informowała o najnowszych wynalazkach, metodach, rozwiązaniach. Utarło się już, że większość publikacji naukowych powstaje w języku angielskim, który został uznany za język międzynarodowy. Być może niesłusznie, ale nie ma się z kim i po co o to sprzeczać. Przede wszystkim ludzie nauki starają się być na bieżąco jeśli chodzi o dziedzinę, w której tworzą i pracują. Jest to bardzo ważne, by nie wypaść z obiegu, bo później nadrobienie straconego czasu jest ogromnie trudne. Większość tekstów jest powoli tłumaczona na języki narodowe, w tym właśnie na nasz język polski przez tłumaczy do tego celu przygotowanych. W książkach specjalistycznych czy tekstach naukowych walory artystyczne nie są najważniejsze. Przede wszystkim liczy się konkretność i zrozumiałość. By polski odbiorca, który chce się zapoznać z nowinkami ze świata, a nie ma najlepszego ku temu przygotowania merytorycznego, mógł to zrobić i nie mieć trudności ze zrozumieniem wielu terminów. Tłumaczenia publikacji naukowych nie powinny więc być wykonywane przez osoby, które nie znają języka, którym dana dziedzina się posługuje oraz takiego tłumacza, który kompletnie nie rozumie istoty przedmiotu, o którym pisze.

W związku z dość dużym nastawieniem tłumaczy na twórcze przekładanie dziel literatury pięknej, bardzo trudno dziś znaleźć specjalistów w każdej dziedzinie, którzy w sposób prosty będą umieli przekazać myśli kolegów naukowcom z innych państw. Najlepszymi tłumaczami w tej dziedzinie są badacze, którzy zajmują się danym tematem, badają go i potrafią zdefiniować wszystkie problemy przedstawione w książce przez innego uczonego. Co prawda to tłumaczenie może nie będzie wtedy piękne, ale na pewno pomoże w zgłębianiu wiedzy. Znamienne jest to, że nie ma wymogu, by był adeptem tej filologii, z której tłumaczy – bo niektórzy filologowie nie mają zdolności do tłumaczenia. Z tym po prostu trzeba się już urodzić. Jest to, więc bardzo nietypowa, ale jednocześnie odpowiedzialna funkcja i zawód.