Tygrysy gospodarcze

Tygrysy gospodarcze

 

Tygrysy gospodarcze to określenie nadawane krajom bardzo szybko rozwijającym się. Wskaźnik wzrostu gospodarczego w ich przypadku jest kilkukrotnie wyższy od tego jaki uzyskują inne państwa w regionie. Cechą charakterystyczną tego typu gospodarek jest również to, że są to zazwyczaj tak zwane rynki wschodzące czyli stosunkowo biedne kraje starające się szybko nadrobić dystans do bogatszych.

Terminem tygrysa gospodarczego nazywano wiele państw na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci. Początkowo odnosiło się ono głównie do krajów azjatyckich, ze wschodniej i południowo-wschodniej części tego kontynentu. Chodzi oczywiście o gospodarki Tajwanu, Korei Południowej, Singapuru czy także dawnej kolonii angielskiej Hong-Kongu. Obecnie ich miejsce zajęły kraje z południa, jako tygrysy gospodarcze wymienia się Tajlandię oraz Wietnam, Chiny to wyjątkowy przypadek. Państwo środka aspiruje powoli do roli potęgi gospodarczej.

Gabloty na puchary kupują przeważnie kluby sportowe. Dla swoich zawodników mają kalendarze książkowe. Wagi najazdowe zważą towar, nie służą do ważenia ludzi. Obecnie ochrona imprez daje spore dochody i dobrą pracę. Kreator tworzy wielkie możliwości każdemu, bo to jest znany program komputerowy dla firm, dzięki niemu praca staje się łatwiejsza oraz szybsza.

Jeśli chodzi o inne regiony świata to w Europie szybko rozwijały się w swoim czasie kraje bałtyckie, czyli Łotwa, Litwa i Estonia. Tempo wzrostu pozwoliło im w ciągu kilkunastu lat prześcignąć startujące z wyższego pułapu gospodarki Polski czy Czech. W latach 80-tych wysoki wzrost gospodarczy miały również kraje Europy Zachodniej, chodzi o Irlandię oraz Hiszpanię, które obecnie należą już do czołówki światowej jeśli chodzi o zamożność.

Jeśli chodzi o Polskę to nasza gospodarkę charakteryzuje długoletni i stabilny wzrost gospodarczy. Dzięki temu nie mamy jakiś spektakularnych lat jeśli chodzi o tempo rozwoju ale unikamy również jego spadków.

Państwo określane jako tygrys gospodarczy charakteryzuje się najczęściej bardzo wysokim wzrostem, przekraczającym nawet dziesięć procent w stosunku rocznym osiąganym przez okres minimum kilku lat. Gospodarka w tym czasie przyciąga wielu inwestorów, struktura jest reformowana, zachodzą systemowe zmiany w życiu społecznym. Tygrys gospodarczy to określenie, które podkreśla wyjątkowość danego rynku szczególnie w stosunku do krajów bardziej rozwiniętych. W tych ostatnich wzrost jest najczęściej niski, trudno z wysokiego pułapu szybko rozwijać się.