Waluty

38W każdym kraju są inne waluty. Tak było od zawsze. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu każdy kraj na świecie miał swoją walutę. Jeżeli chcieliśmy coś kupować w danym kraju konieczne było posiadanie rodzimej waluty. Dziś jest nieco inaczej. Kraje łączą się, podpisują porozumienia, wstępują do organizacji. Dąży się do ułatwienia życia, ułatwienia transakcji. W związku z tym wprowadzana jest jedna waluta – tak jest na przykład w Europie. W wielu europejskich krajach wspólną walutą jest euro i to właśnie tą walutą posługujemy się na terenie określonych państw. Faktycznie jest to wielkie ułatwienie.

Jadąc na zagraniczne wakacje, gdzieś indziej niż do krajów, w których walutą jest euro musimy nabyć walutę, jaka obowiązuje w danym kraju. Czasami jest to dosyć trudne. Jeżeli wybieramy się do krajów Afryki waluty obcej nie nabędziemy w Polsce. Nie możemy bowiem jej wwieść. Konieczne jest więc wymienianie waluty już na miejscu – w Egipcie czy Tunezji. W wielu krajach występuje również zakaz wywożenia większych sum krajowej waluty.