Wprowadzenie do kryzysu finansowego

7W 2008 roku rozpoczął się wielki kryzys finansowy – wiele osób na pewno odczuło jego skutki na własnej skórze. Można się zastanowić, co dokładnie sprawiło, że rozpoczął się globalny kryzys na rynkach finansowych. Najlepiej jest się cofnąć do przeszłości i zauważyć, że pod koniec lat 90 ubiegłego wieku banków rozpoczęło gigantyczne inwestycje.

Doszło do tego, że banki zaczęły łączyć dwie funkcje – były one jednocześnie miejsce, gdzie ludzie trzymali swoje oszczędności, a przy okazji zajmowały się one inwestowaniem. Doprowadziło to do tego, że banki starając się ciągle pomnażać swoje zyski, udzielały pochopnych kredytów – bardzo często osobom, które nie powinny ich były otrzymać, ponieważ nie stać ich było potem na ich spłacenie. Doprowadziło do zarówno do bankructw wielu zwykłych ludzi, jak i upadku banków, które przestały odzyskiwać pożyczone pieniądze. W wyniku tego kilka banków zniknęło, straciło swoją pozycję, co sprawiło, że doszło do zachwiania całego systemu finansowego, którego skutki odczuwamy do dziś.

Kwestia finansów to zagadnienie wciąż aktualne z różnych rzecz jasna powodów. Na przykład w ostatnim czasie wiele mówi się o inwestycjach związanych z niefortunną budową autostrad. Kiedy to 5 lat temu zapadła decyzja o tym, że Polska będzie współgospodarzem Euro 2012, wszyscy myśleli, że wreszcie spełni się polski sen o autostradach. Nic więc dziwnego, że […]

Wynagrodzenie jest to określone świadczenie pieniężne wypłacane danemu pracownikowi w zamian za wykonaną pracę. Wynagrodzenie składa się z części obowiązkowo wypłacanej pracownikowi, czyli wynagrodzenia zasadniczego oraz z dodatkowych elementów. Wynagrodzenie zasadnicze powinno być systematycznie, w określonym terminie wypłacane pracownikowi. Jest ono naliczane w zależności od przyjętego systemu pracy przez pracodawcę. Może to być system czasowy, […]