Wzrost gospodarczy

Wzrost gospodarczy

 

Wzrost gospodarczy to główny wskaźnik, który określa kondycję danej gospodarki oraz tempo jej rozwoju. Wzrost gospodarczy przedstawia się jako określona wielkość procentową, która obliczana jest za ostatni okres rozliczeniowy (najczęściej rok) w stosunku do okresu poprzedniego. Wartość ta to różnica pomiędzy wysokościami produktów krajowych brutto w dwóch okresach wyrażana w procentach. Tak więc, wzrost gospodarczy może być zarówno dodatni jak i ujemny.

Niejedna hurtownia zatrudni pracowników, a oni mogą przestać brać kredyty na życie, bo nadszedł czas zarabiania. Ochrona obiektów nie jest pracą marzeń, lecz daje dochody. Biuro wirtualne warszawa zapewnia pracę, a biuro rachunkowe warszawa oferuje wysokie dochody. Klienci nie muszą szukać pracy miesiącami, jak to było kiedyś, lecz mogą znaleźć dobrą pracę szybko i bez większego wysiłku. Utrzymanie się na powierzchni jest oczywistością. I takie utrzymanie jest faktem dla niejednej osoby.

Jeśli chodzi o sama typologię, sposób jego liczenia, to wzrost gospodarczy zależny jest od bardzo wielu czynników. Wiele pojęć ekonomicznych z nim się wiąże, najważniejsze z nich to już wspomniany produkt krajowy brutto ale także inflacja, deflacja, inwestycje itp.

Wysoki wzrost gospodarczy uzyskiwany jest głównie dzięki pojawieniu się wysokich nakładów inwestycyjnych. W zależności od systemu gospodarczego mogą one wynikać ze sfery prywatnej jak i państwowej. Dobrym przykładem są współczesne Chiny, które w połowie lat 90-tych zaczęły dynamicznie się rozwijać. Zapoczątkowały to reformy, dzięki którym otwarto gospodarkę dla firm zagranicznych oraz uruchomiono państwowe inwestycje. Duża liczba mieszkańców to dość duże przychody budżetowe, które spożytkowane w dobry sposób dwukrotnie zwracają się. Chiny rozpoczęły wielkie budowy autostrad, zapór, elektrowni oraz innej infrastruktury. Do tego doszły ogromne pieniądze zagraniczne, wiele firm przeniosło produkcję do Chin z racji bardzo niskich kosztów pracy. To wszystko zaowocowało sukcesem gospodarczym

Chiny to przykład wyjątkowy z racji skali, wysoki wzrost gospodarczy utrzymywany był do niedawna również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Takie państwa jak Łotwa, Litwa czy Słowacja rozwijały się bardzo szybko dzięki przeprowadzeniu systemowych reform. Inwestycje nie były tutaj duże, oczywiście w stosunku do liczby mieszkańców wystarczały one do rozpędzenia gospodarki.

Widać więc, że wzrost gospodarczy następuje głównie poprzez inwestycje. Jednak często wraz z nim pojawia się inflacja czyli wzrost cen.