Z jakiego powodu podejmowana jest egzekucja komornicza?

wallet-1319856-mEgzekucja komornicza wykonywania jest w następstwie odpowiedniego wyroku sądu. Musi pojawić się nakaz wykonalności, zanim zostanie podjęta egzekucja. Powody takiego postępowania komorniczego mogą posiadać różne przyczyny. Przykładem jest ściągnięcie wartości czynszu za mieszkanie czy też wartości alimentów. Długotrwałe uchylanie się od płacenia należności może doprowadzić do zajęcia części majątku, równowartości sumy, która jest do uregulowania.

 

Osoby, które mają zostać poddane egzekucji komorniczej, powinny zasięgnąć dodatkowych informacji czy nakaz jest zgodny z prawem i czy egzekucja posiada podstawy prawne. Warto negocjować warunki egzekucji i w miarę możliwości wydłużyć czas jej realizacji.