Zabezpieczenia kredytowe

Zdolność kredytowa to możliwości finansowe dla tych którzy starają się o przyznanie im kredytu. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Od tego w jakiej finansowej kondycji znajduje się kredytobiorca zależy forma udzielenia mu kredytu, sposób jego zabezpieczenia, oraz kwota o jaka może się starać kredytobiorca. Wszystko to obliguje nie tylko stronę ubiegająca się o pożyczkę, ale i instytucje udzielającą kredytu by należycie dokonała analizy udzielanego kredytu, a przez to uniknęła niepożądanych konsekwencji w postaci niewiarygodnego kredytobiorcy. Dotyczy to jednakowo, dużych kwot kredytowych, jak i małych pożyczek chwilówek, jakie są najczęściej udzielane, a ich popularność jest ogromna. Warto w tym momencie wspomnieć jeszcze kilka zdań o zabezpieczeniach kredytowych. Kredyty udzielane pod zastaw, tak notarialny, hipoteczny bądź pod inny wartościowy przedmiot są zawsze gwarancją dla obu stron rzetelności i sumienności wywiązania się z zawartej umowy kredytowej.