Zadłużenie i brak pieniędzy

Zadłużenie jest to zobowiązanie finansowe w stosunku do określonej instytucji lub danej osoby. Osoba zadłużona najczęściej nazywana jest dłużnikiem. Osoba ta, oprócz pożyczonej kwoty, musi także spłacić należne odsetki wyliczone od tej kwoty. Wierzyciel jest to osoba na rzecz, której następuje spłata zobowiązania. Zadłużona może być osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, państwo oraz inne podmioty gospodarcze oraz instytucje. Do najczęstszych przyczyn zadłużenia można zaliczyć brak środków pieniężnych do spłatę zobowiązań, nieterminowa spłata zobowiązań lub całkowite zaniechanie spłaty. Najczęstszym rodzajem zadłużenia jest zadłużenie bankowe, wynikające z zaciąganych kredytów, poręczania kredytów, zakupów na raty.Często również osoby zalegają z płatnościami za energię elektryczną, gaz, czynsz. Duża liczba osób ma zadłużenie wobec urzędu skarbowego. Jeśli chodzi o następstwa zadłużenia, to oprócz wspomnianych wcześniej odsetek karnych naliczanych od pożyczonej kwoty, występują również egzekucje komornicze, licytacje, eksmisje. Stosowane są także potrącenia z wynagrodzenia dłużnika. Za powstałe zadłużenie odpowiada przede wszystkim dłużnik. Jeśli chodzi o kredyt z poręczeniem, to odpowiada również poręczyciel. Jeżeli dłużnik ma rodzinę, to rodzina także odpowiada za jego zobowiązania.

Bańka internetowa Bańka internetowa była wielką hossą na rynku internetu, która miała miejsce w latach 1995-2001. To wtedy internet zaczął rozwijać się w ogromnym tempie, w kolejnych krajach dostęp do sieci stawał się tańszy oraz coraz bardziej popularny. Jednak siłą napędowa był głównie rynek amerykański i tamtejsza giełda. Wiele nowych spółek powstawało w branży informatycznej, […]

Inflacja Inflacja jest to proces polegający na wzroście ogólnego poziomu cen. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, która oznacza spadek poziomu cen. Niewielka inflacja może być pomocna przy negocjacjach realnej wartości niektórych cen oraz płac. Inflacja występuję w obecnej gospodarcze w każdym kraju, ale z rożnym nasilaniem. Ze względu na przyczyny inflacji wyróżnia się inflacje popytową, która […]