Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zwane inaczej zarządzaniem finansowym polega na dokonywaniu rozważań względem najlepszych pod względem rentowności działań. W każdym przedsiębiorstwie następuje przepływ środków finansowych. Są one wykorzystywane do zakupu materiałów oraz maszyn i urządzeń, a za wyprodukowane wyroby firma otrzymuje pieniądze od klientów. Jak najlepiej więc zagospodarować tymi środkami, w co je ulokować, aby przyniosły największą stopę zwrotu – to są pytania jakie stawiają specjaliści z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo może rozważyć podjęcie inwestycji dwojakiego rodzaju: mogą być to inwestycje rzeczowe lub finansowe. Te pierwsze wiążą się z koniecznością poniesienia nakładów na zakup niezbędnych zasobów do realizacji procesu produkcji. Firma dzięki inwestycjom rzeczowym może zwiększyć zakres swojej produkcji, a więc zwiększyć moce produkcyjne za pomocą, których będzie wytwarzała produkty i wyroby. Natomiast inwestycje finansowe polegają na zakupie instrumentów finansowych takich jak papiery wartościowe a więc akcje, obligacje, bony skarbowe.

Firma kupując i sprzedając je może osiągać zyski. Stopa zwrotu z inwestycji rzeczowych to zysk z produkcji większej ilości wyrobów względem poniesionych nakładów, natomiast w przypadku inwestycji finansowych to różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu papierów wartościowych. Dość często specyfika działalności gospodarczej wymaga podjęcia nowych inwestycji w celu osiągnięcia przewagi na rynku. Firmy mogą wówczas produkować przy niższych kosztach dzięki zastosowaniu lepszej techniki i technologii. Jednak zdarzają się sytuacje w których przedsiębiorstwo posiada pewną kwotą gotówki lub też ma możliwość zaciągnąć kredyt i przeznaczyć je na dowolny rodzaj inwestycji. W związku z tym może je przeznaczyć na inwestycje rzeczowe lub finansowe w zależności od tego, które z nich są bardziej rentowne i przyniosą większy zysk. Analizując te kwestie dział zarządzania finansami przedsiębiorstw stara się wybrać najlepszą opcję.

 

 


Kategorie
 • Banki (10)
 • Biznes (46)
 • Biznes i firma (6)
 • e-biznes (3)
 • Egzekucje (19)
 • Finanse (105)
 • Finanse (24)
 • Finanse i podatki (9)
 • Giełda (1)
 • Gospodarka (44)
 • Gospodarka (11)
 • Inwestycje (32)
 • Komornik (9)
 • Kredyty (21)
 • Kredyty i pożyczki (14)
 • Kryzys finansowy (3)
 • Moja firma (2)
 • O bznesie (16)
 • Oszczędzanie i inwestycje (2)
 • Pieniądze (31)
 • Podatki (11)
 • Pozycjonowanie (100)
 • Pożyczka (40)
 • Pożyczki (15)
 • Ręka rynku (3)
 • Reklama (18)
 • Rodzaje tłumaczeń (4)
 • Szkolenia (10)
 • Tłumacz (5)
 • Tłumaczenia (14)
 • Własna firma (6)

 • Chiny to komunistyczne państwo, które do niedawna należało do jednych z najbardziej odizolowanych od reszty świata. Wynikało to nie tylko z systemu politycznego, który był daleki od zachodnich standardów ale również odmienności kulturowej społeczeństwa. Chińskim komunistom udało się jednak dokonać czegoś wyjątkowego, przekształcili współczesne Chiny w dynamicznie rozwijający się kraj. Chiny to około 1,5 miliarda mieszkańców, jedna czwarta ludzkości mieszka właśnie tam posiada praktycznie każdy obywatel co jest ewenementem na skale światową, bo dla porównania w Polsce konta posiada tylko około 60% mieszkańców, a w UE średnia to około 70% - jak widać te dane są naprawde szokujące, jednak wynika to z ich kultury i tradycji. To kultura mająca kilkutysiącletnią historię, kraj, który w przeszłości był zarówno wielkim imperium jak i staczał się ku upadkowi. Dzisiaj państwo środka to tygrys gospodarczy, posiadający gospodarkę rozwijającą się w tempie ponad dziesięciu procent w skali roku. Jak doszło do tego sukcesu w kraju rządzonym przez komunistów, gdzie oficjalnie panuje system centralnego planowania? W CHRL są bardzo łatwo dostępne kredyt samochodowy dzięki temu, że są subwencjonowane przez państwo, które chce zmotoryzować ludność, bo cały czas odsetek ludzie z autem w Chinanch jest na niskim poziomie w porównaniu z UE czy USA. Na początku lat dziewięćdziesiątych władze partyjne postanowiły przeprowadzić reformy gospodarcze, które miały na celu utrzymanie władzy przez komunistów a jednocześnie podniesienie poziomu życia mieszkańców. Do tej pory stawiano na powszechna kolektywizację, dominowały wielkie przedsiębiorstwa państwowe. W tym względzie niewiele się zmieniło, różnica jest taka, że na rynek trafia co lepsze, po segregacji.