Zmiana w podatku VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało nowy projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zgodnie z tym projektem zakłada się wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, która będzie mogła być stosowana przez przedsiębiorców do kwoty 450 zł. Uproszczenie ma polegać na tym, że nie będzie musiała ona zawierać elementów, które są obecnie wymagane, np. ograniczone zostaną dane nabywcy tylko do numeru NIP. Ministerstwo Finansów planuje również zmianę ogólnej zasady, która określa moment powstania obowiązku podatkowego, proponuje się, żeby obowiązek podatkowy powstawał co do zasady na koniec miesiąca, w którym została wykonana usługa, czy też dokonano sprzedaży. Ma zniknąć też większość wyjątków, co sprawi, że przepisy staną się bardziej przejrzyste i czytelne. Zakłada się również zmianę, która będzie dotyczyła obowiązku podatkowego tzw. małych podatników, którzy rozliczają się metodą kasową.

Wg nowych przepisów obowiązek podatkowy ma powstać z końcem miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę lub jej część. Zmianie ma również ulec wartość prezentów niepodlegających opodatkowaniu, ma być podwyższona z 10 do 20 zł, jeśli chodzi o prezenty jednostkowe, natomiast w przypadku prezentów wręczanych jednej osobie w ciągu roku, limit ma być podniesiony ze 100 do 200 zł. Według projektu utrzymane będą do końca 2013 roku ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku zakupu samochodu osobowego oraz zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystanego do osobowych aut służbowych. Zgodnie z projektem ustawy podniesiona ma być do stawki podstawowej, czyli 23%, dotychczas zwolnione usługi pocztowe niepowszechne, które świadczy operator publiczny. Z 5 na 8% ma być podwyższona stawka na sprzedaż lodów oraz gotowych posiłków i dań. Przewidywana jest także podwyżka do stawki podstawowej 23% m.in. dla: wełny szarpanej oraz odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych, np. sierści, szczecin, kości, skorup żółwi. Według Ministerstwa Finansów w ocenie skutków regulacji, stwierdzono, że zmiany maja być neutralne dla budżetu