Czek in blanco

29Czek in blanco, zwany inaczej również czekiem niezupełnym, jest to czek (czyli papier wartościowy posiadający pisemne polecenie wypłacenia określonej z góry kwoty osobie na nim wymienionej – czek imienny, bądź posiadającej – czek na okaziciela), który posiada podpis osoby wystawiającej go, jednak poza tym jest celowo nie do końca wypełniony lub nie posiada niektórych elementów, które powinien posiadać. Elementem, który zazwyczaj pozostaje nie wypisany, jest suma, na którą ma opiewać.

Wystawiając tego typu czek posiadacz danego rachunku bankowego, nazywany zwyczajowo trasatem, wystawiający dokument ponosi ryzyko, że remitent (czyli osoba dostająca ów czek i mająca prawo do jego realizacji) wypisze brakujące dane niezgodnie z umową i puści go w obieg, pobierając na przykład z konta kwotę wyższą niż początkowo deklarował. Bardzo często wykorzystywany jest w sytuacjach negocjacji biznesowych bądź prywatnych, kiedy to kwota mająca ostatecznie znaleźć się na czeku jest przedmiotem negocjacji lub licytacji.