Czek in blanco

29Czek in blanco, zwany inaczej również czekiem niezupełnym, jest to czek (czyli papier wartościowy posiadający pisemne polecenie wypłacenia określonej z góry kwoty osobie na nim wymienionej – czek imienny, bądź posiadającej – czek na okaziciela), który posiada podpis osoby wystawiającej go, jednak poza tym jest celowo nie do końca wypełniony lub nie posiada niektórych elementów, które powinien posiadać. Elementem, który zazwyczaj pozostaje nie wypisany, jest suma, na którą ma opiewać.

Wystawiając tego typu czek posiadacz danego rachunku bankowego, nazywany zwyczajowo trasatem, wystawiający dokument ponosi ryzyko, że remitent (czyli osoba dostająca ów czek i mająca prawo do jego realizacji) wypisze brakujące dane niezgodnie z umową i puści go w obieg, pobierając na przykład z konta kwotę wyższą niż początkowo deklarował. Bardzo często wykorzystywany jest w sytuacjach negocjacji biznesowych bądź prywatnych, kiedy to kwota mająca ostatecznie znaleźć się na czeku jest przedmiotem negocjacji lub licytacji.

Wiele osób, szczególnie młodych, którzy zaczynają swoje dorosłe życie, decyduje się na zakup mieszkania. Daje im ono poczucie samodzielności, odpowiedzialności za coś i sprawia, że czują się naprawdę dorośli. Jednak młodzi ludzie nie mają pieniędzy, które mogą zainwestować w mieszkanie. Dlatego, by rozwiązać ten problem, banki stworzyły kredyty na mieszkanie, które można przeznaczyć na zakup […]

Jak dobrze być studentem! Tak pomyśli pewnie niejeden, kto tym studentem przestał już być. Młodzi w pracy mają teraz dobrze. Programy wspierające młodzież, darmowe konta w bankach, staże przygotowujące do pracy- to wszystko dla przedsiębiorczości młodych, aktywnych i kreatywnych. O tym jak bardzo państwo dba teraz o dofinansowanie i dokształcanie młodzieży, może się przekonać każdy […]