Euro – szansa na korzystny kredyt.

Osoby zainteresowane wzięciem kredytu w najbliższej przyszłości mogą już zacząć cieszyć się z powodu faktu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki wspólnej walucie wszystkich zjednoczonych krajów możliwe będzie osiągnięcie różnych korzyści, jak na przykład lepsze warunki zaciągania kredytów.Nie należy się obawiać przeliczenia na euro polskich finansów, gdyż dzięki temu ułatwione będą wymiany między poszczególnymi bankami. Najłatwiej dokonać można tego z wynagrodzeniami Polaków, nieco trudniej – z kredytami. Tak naprawdę wysokość rat i inne sumy związane z kredytem, na przykład jego maksymalna wartość, zależą wyłącznie od banku. Zazwyczaj każda tego typu instytucja finansowa posługuje się własną tabelą przeliczeń i po wykorzystaniu jej dokonuje przeliczeń na euro zgodnie z unijnymi standardami. Wspólna waluta to z jednej strony korzyści ale z drugiej strony również zagrożenia, bo kryzys w jednym panstwie strefy spowoduje kryzys w wielu innych i pociągnie za sobą całe domino.

Kryzys gospodarczy Kryzys gospodarczy to jeden z najgorszych procesów jaki może dotknąć gospodarkę. Polega to na przejściu z wcześniejszej recesji lub tez nawet z pominięciem jej w głęboką stagnację a nawet spadek wartości produkcji. Kryzys gospodarczy może mieć wymiar zarówno lokalny czyli obejmujący jeden kraj lub region kilku państw, jak i ogólnoświatowy. Historia dostarcza nam […]

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o panującym, w każdej niemalże dziedzinie, kryzysie. Rosnące ceny żywności, drożejąca benzyna, wzrost podatków, drożejące lekarstwa czy wyższe rachunki są bolączką wszystkich ludzi. Gdzie w tym wszystkim odnaleźć ma się człowiek bez pracy lub z niskimi zarobkami, człowiek chory, niedołężny, osoba, która ledwo wiąże koniec z końcem? Jak […]