Na czym polega atak walutowy ?

image Czytając prasę ekonomiczną lub też oglądając programy telewizyjne poświęcone tej tematyce na pewno nie raz i nie dwa natknęliśmy się na pojęcie ataków walutowych. Czym jest więc atak walutowy ? Standardowy atak walutowy polega na nagłym i co gorsza niespodziewanym składaniu masowych zleceń na kupno lub też sprzedaż określonej waluty , przy użyciu bardzo dużej sumy pieniędzy w nadziei , że bank centralny odpowiedzialny za stabilność określonej waluty jak najszybciej będzie interweniował na rynku w celu przywrócenia stabilności danej waluty. Mówimy wtedy , że mamy do czynienia z interwencją banku centralnego na rynkach finansowych w celu utrzymania kursu waluty na określonym poziomie pozwalającym utrzymać na bezpiecznym poziomie tranzakcie eksportowe , oraz importowe oraz obsługę długu publicznego na stabilnym poziomie. W wielu krajach mieliśmy do czynienia z atakami walutowymi i można powiedzieć , że duży , przemyślany atak walutowy z odpowiednim zapleczem finansowym może poważnie zachwiać wieloma gospodarkami praktycznie w każdym kraju. Banki centralne różnych krajów posiadają rezerwy walutowe które mogą wykorzystać w celu obrony kursu swojej rodzimej waluty.

Wynagrodzenie jest to określone świadczenie pieniężne wypłacane danemu pracownikowi w zamian za wykonaną pracę. Wynagrodzenie składa się z części obowiązkowo wypłacanej pracownikowi, czyli wynagrodzenia zasadniczego oraz z dodatkowych elementów. Wynagrodzenie zasadnicze powinno być systematycznie, w określonym terminie wypłacane pracownikowi. Jest ono naliczane w zależności od przyjętego systemu pracy przez pracodawcę. Może to być system czasowy, […]

Z najnowszych badań wynika, że produkcja przemysłowa w naszym kraju nieco się zwiększyła. Dotyczy to przede wszystkim branży farmaceutycznej oraz produkcji mebli. Także w branży budowlanej odnotowujemy znaczący przyrost produkcji. Należy jednak pamiętać, że przemysł nie w każdej dziedzinie rozwija się tak optymistycznie. Otóż znaczący spadek możemy zaobserwować przede wszystkim w branży wydobywczej. To właśnie […]