Organ wprowadzający pieniądz

Każda transakcja, jaka dokonuje się na naszym rynku, oczywiście zgodnie z prawem, jest monitorowana przez najwyższy organ, jakim jest budżet państwa. To do niego zazwyczaj za pomocą zeznań podatkowych spływają informacje na temat zarobków, jakie wygenerował dana firma, jak również i to z danych, jakimi prosperują finansiści wyliczają poszczególne z wskaźników. Jednakże zauważmy by móc rozpocząć, a co najważniejsze zakończyć cały ten proces i uzyskać ostateczny wynik, w działanie to musi zostać zaangażowane całe państwo. Ponieważ to ono dostarcza najistotniejszych informacji. Z powyższego procesu można wywnioskować, że każdy obywatel jest niezwykle ustatkowanym i wie, co należy do jego obowiązków. ednakże wie to tylko ze względu na świadomość kar, jakie w związku z niewykonaniem poszczególnych czynności na niego czekają. Jednakże jest jeden element, który nie jest poddawany opodatkowaniu. Bynajmniej mowa o czarny rynku, który to działa na terenie całego kraju, jednakże nie możliwym jest by w każdym z obszarów występowania został wyeliminowany. Dlatego też pieniądze z tak zwanego czarnego obiegu, dla państwa są niewidzialne. Wpływają na rynek działają w jego obiegu, jednak nie wiadomo skąd się tam wzięły i jak. Działania na takiej zasadzie jest niezwykle ryzykownym, jednakże występującym. Dlatego też specjalistyczne organy cały czas czuwają.