Pieniądz

Pieniądz

Pieniądz to jeden z najważniejszych filarów każdej gospodarki. Jest to nic innego jak materialny lub niematerialny środek, który służy do nabywania dóbr lub usług. Odbywa się to na zasadzie wymiany sprzedający-kupujący. Pieniądz istniał od najdawniejszych czasów, oczywiście na przestrzeni wieków jego formy zmieniały się. Początkowo pieniądzem były same towary i usługi, wymieniano po prostu jedne za drugie. Kiedy różnorodność usług i towarów doprowadziła do utrudniania tego rodzaju wymiany ludzkość wykształciła określone środki płatnicze. Były to zazwyczaj surowce o wysokiej wartości, kamienie szlachetne czy też minerały. Określona ich ilość była jakąś jednostką rozliczeniową, która odpowiadała aktualnej w danym czasie ilości dóbr do nabycia.

Przez wieki pieniądzem były środki, które wyrabiano ze złota i srebra. Ich zaleta było to, że posiadały one stałą wartość, tzn. określona waga kruszcu przekładała się na siłę nabywczą bitego z niego pieniądza. Wadą tego typu systemu było uzależnienie wymiany od wartościowych kruszców, z czasem zauważalny był ich deficyt. Jeśli dany kraj nie posiadał określonej ich ilości to starano się fałszować pieniądz, przez co stawał się on coraz mniej wartościowy. Silne kraje dbały oczywiście o swoją walutę, prowadzono wojny w celu pozyskania głównie złota i srebra.

Koniec XIX wieku to prawdziwy przełom w historii pieniądza. Co prawda już wcześniej pojawiły się pewne nowe trendy, jednak dopiero wtedy na dobre zaczął pojawiać się pieniądz papierowy lub też wykonane ze stopów nieszlachetnych metali monety. Poprzez umowę społeczną i gwarantowanie wartości nowych pieniędzy w metalach szlachetnych, nowe środki płatnicze z powodzeniem zastąpiły dotychczasowe. Nowy system opierał się na zasadzie, że każdy emitent musiał być przygotowany na ewentualną chęć wymiany papierowych pieniędzy na ustalona ilość złota. Niestety, z biegiem czasu zasada ta była wielokrotnie łamana, szczególnie w czasie kryzysów gospodarczych.

Na początku XX wieku pokrycie pieniądza w złocie zlikwidowano i odtąd sam w sobie zaczął być on określona wartością.