Rynek finansowy w Polsce

W ostatnich latach rozmowy o rynku finansowym w Polsce w mniejszym lub w większym stopniu zmierzały do tego, aby w końcu zejść na temat gospodarczego kryzysu, który panuje od kilku lat na świecie. Tymczasem finanse to temat na tyle rozległy, że nie musi mieć z tym kryzysem nic wspólnego, zwłaszcza gdy dotyczy sfery bankowej, pieniężnej czy inwestycyjnej. Samą istotą rynku finansowego jest bowiem obrót środkami pieniężnymi występującymi pod przeróżną postacią: od gotówki, przez akcje i obligacje aż po papiery wartościowe czy produkty bankowe (kredyty, pożyczki, lokaty).
W Polsce przedmiotami rynku finansowego są bezpośrednio rynek walutowy (obrót walutą, giełdy forex), rynek pieniężny (handlowy, usługowy) i rynek kredytowy (wspomniane wyżej produkty bankowe). Pośrednimi przedmiotami są zaś rynki wtórne i pierwotne oraz instrumentów pochodnych (związany z różnego rodzaju spekulacjami giełdowymi). Równie ważną rolę jak przedmioty rynku finansowego pełnią też jego podmioty, czyli inaczej rzecz ujmując – strony, które biorą udział w transakcjach pieniężnych.

Mogą być nimi na przykład osoby prywatne jak i firmy, instytucje rządowe i terytorialne oraz Skarb Państwa, a także wszelkiego rodzaj fundusze, od emerytalnych po inwestycyjne. Stroną transakcji może być każda instytucja, firma czy osoba, która nie posiada zakazu obrotu finansowego i która dysponuje odpowiednimi środkami, aby wziąć udział w takiej transakcji. Już tylko to pokazuje, jak szeroki rynek finansowy jest w samej Polsce, a jeśli dodamy do tego jeszcze rynek europejski a później światowy, tworzy się całkiem pokaźna i rozbudowana sieć zależności i transakcji dokonywanych w międzynarodowej formie. Takie powiązania są zresztą dość istotne z punktu widzenia światowej ekonomii i gospodarki, szczególnie w obecnych czasach, gdy zmagają się one z kryzysem. Połączenie ze sobą kilku różnych rynków w kilku różnych krajach sprawia, że upadek lub gorsza albo lepsza kondycja jednego z nich oddziałuje jednocześnie na wszystkie pozostałe.


Kategorie
 • Banki (10)
 • Biznes (46)
 • Biznes i firma (6)
 • e-biznes (3)
 • Egzekucje (19)
 • Finanse (105)
 • Finanse (24)
 • Finanse i podatki (9)
 • Giełda (1)
 • Gospodarka (44)
 • Gospodarka (11)
 • Inwestycje (32)
 • Komornik (9)
 • Kredyty (21)
 • Kredyty i pożyczki (14)
 • Kryzys finansowy (3)
 • Moja firma (2)
 • O bznesie (16)
 • Oszczędzanie i inwestycje (2)
 • Pieniądze (31)
 • Podatki (11)
 • Pozycjonowanie (100)
 • Pożyczka (40)
 • Pożyczki (15)
 • Ręka rynku (3)
 • Reklama (18)
 • Rodzaje tłumaczeń (4)
 • Szkolenia (10)
 • Tłumacz (5)
 • Tłumaczenia (14)
 • Własna firma (6)

 • Chiny to komunistyczne państwo, które do niedawna należało do jednych z najbardziej odizolowanych od reszty świata. Wynikało to nie tylko z systemu politycznego, który był daleki od zachodnich standardów ale również odmienności kulturowej społeczeństwa. Chińskim komunistom udało się jednak dokonać czegoś wyjątkowego, przekształcili współczesne Chiny w dynamicznie rozwijający się kraj. Chiny to około 1,5 miliarda mieszkańców, jedna czwarta ludzkości mieszka właśnie tam posiada praktycznie każdy obywatel co jest ewenementem na skale światową, bo dla porównania w Polsce konta posiada tylko około 60% mieszkańców, a w UE średnia to około 70% - jak widać te dane są naprawde szokujące, jednak wynika to z ich kultury i tradycji. To kultura mająca kilkutysiącletnią historię, kraj, który w przeszłości był zarówno wielkim imperium jak i staczał się ku upadkowi. Dzisiaj państwo środka to tygrys gospodarczy, posiadający gospodarkę rozwijającą się w tempie ponad dziesięciu procent w skali roku. Jak doszło do tego sukcesu w kraju rządzonym przez komunistów, gdzie oficjalnie panuje system centralnego planowania? W CHRL są bardzo łatwo dostępne kredyt samochodowy dzięki temu, że są subwencjonowane przez państwo, które chce zmotoryzować ludność, bo cały czas odsetek ludzie z autem w Chinanch jest na niskim poziomie w porównaniu z UE czy USA. Na początku lat dziewięćdziesiątych władze partyjne postanowiły przeprowadzić reformy gospodarcze, które miały na celu utrzymanie władzy przez komunistów a jednocześnie podniesienie poziomu życia mieszkańców. Do tej pory stawiano na powszechna kolektywizację, dominowały wielkie przedsiębiorstwa państwowe. W tym względzie niewiele się zmieniło, różnica jest taka, że na rynek trafia co lepsze, po segregacji.