Rynek finansowy w Polsce

W ostatnich latach rozmowy o rynku finansowym w Polsce w mniejszym lub w większym stopniu zmierzały do tego, aby w końcu zejść na temat gospodarczego kryzysu, który panuje od kilku lat na świecie. Tymczasem finanse to temat na tyle rozległy, że nie musi mieć z tym kryzysem nic wspólnego, zwłaszcza gdy dotyczy sfery bankowej, pieniężnej czy inwestycyjnej. Samą istotą rynku finansowego jest bowiem obrót środkami pieniężnymi występującymi pod przeróżną postacią: od gotówki, przez akcje i obligacje aż po papiery wartościowe czy produkty bankowe (kredyty, pożyczki, lokaty).
W Polsce przedmiotami rynku finansowego są bezpośrednio rynek walutowy (obrót walutą, giełdy forex), rynek pieniężny (handlowy, usługowy) i rynek kredytowy (wspomniane wyżej produkty bankowe). Pośrednimi przedmiotami są zaś rynki wtórne i pierwotne oraz instrumentów pochodnych (związany z różnego rodzaju spekulacjami giełdowymi). Równie ważną rolę jak przedmioty rynku finansowego pełnią też jego podmioty, czyli inaczej rzecz ujmując – strony, które biorą udział w transakcjach pieniężnych.

Mogą być nimi na przykład osoby prywatne jak i firmy, instytucje rządowe i terytorialne oraz Skarb Państwa, a także wszelkiego rodzaj fundusze, od emerytalnych po inwestycyjne. Stroną transakcji może być każda instytucja, firma czy osoba, która nie posiada zakazu obrotu finansowego i która dysponuje odpowiednimi środkami, aby wziąć udział w takiej transakcji. Już tylko to pokazuje, jak szeroki rynek finansowy jest w samej Polsce, a jeśli dodamy do tego jeszcze rynek europejski a później światowy, tworzy się całkiem pokaźna i rozbudowana sieć zależności i transakcji dokonywanych w międzynarodowej formie. Takie powiązania są zresztą dość istotne z punktu widzenia światowej ekonomii i gospodarki, szczególnie w obecnych czasach, gdy zmagają się one z kryzysem. Połączenie ze sobą kilku różnych rynków w kilku różnych krajach sprawia, że upadek lub gorsza albo lepsza kondycja jednego z nich oddziałuje jednocześnie na wszystkie pozostałe.

Tagi dodane do tego wpisu przez autora bloga: , ,

Leszek Balcerowicz   Leszek Balcerowicz to jeden z najbardziej znanych na świecie współczesnych polskich ekonomistów. Jest to osoba o niezwykle bogatym życiorysie, swoja karierę rozpoczynał już w PRL-u jako pracownik w Instytucie Problemów Marksizmu-Leninizmu mieszczącym się przy KC PZPR. Wykładał również na ówczesnym SGPiS, poprzedniczce dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej. Za rządów partii komunistycznej w Polsce […]

Dwaj zagraniczni udziałowcy litewskiego koncernu gazowego Lietuvos dujos rosyjski Gazprom i niemiecki E.ON wyrazili zgodę na podział przedsiębiorstwa na trzy niezależne części. Konieczność podjęcia tej decyzji wymogła Unia Europejska. Dzięki temu podziałowi koncern podporządkuje się jej dyrektywie. Gazprom to rosyjski koncern państwowy, będący największym wydobywcą gazu ziemnego na świecie. Został założony w 1989 roku. Pod […]


Gospodarka Chin

    Chiny to komunistyczne państwo, które do niedawna należało do jednych z najbardziej odizolowanych od reszty świata. Wynikało to nie tylko z systemu politycznego, który był daleki od zachodnich standardów ale również odmienności kulturowej społeczeństwa. Chińskim komunistom udało się jednak dokonać czegoś wyjątkowego, przekształcili współczesne Chiny w dynamicznie rozwijający się kraj. Chiny to około 1,5 miliarda mieszkańców, jedna czwarta ludzkości mieszka właśnie tam posiada praktycznie każdy obywatel co jest ewenementem na skale światową, bo dla porównania w Polsce konta posiada tylko około 60% mieszkańców, a w UE średnia to około 70% - jak widać te dane są naprawde szokujące, jednak wynika to z ich kultury i tradycji. To kultura mająca kilkutysiącletnią historię, kraj, który w przeszłości był zarówno wielkim imperium jak i staczał się ku upadkowi. Dzisiaj państwo środka to tygrys gospodarczy, posiadający gospodarkę rozwijającą się w tempie ponad dziesięciu procent w skali roku. Jak doszło do tego sukcesu w kraju rządzonym przez komunistów, gdzie oficjalnie panuje system centralnego planowania? W CHRL są bardzo łatwo dostępne kredyt samochodowy dzięki temu, że są subwencjonowane przez państwo, które chce zmotoryzować ludność, bo cały czas odsetek ludzie z autem w Chinanch jest na niskim poziomie w porównaniu z UE czy USA. Na początku lat dziewięćdziesiątych władze partyjne postanowiły przeprowadzić reformy gospodarcze, które miały na celu utrzymanie władzy przez komunistów a jednocześnie podniesienie poziomu życia mieszkańców. Do tej pory stawiano na powszechna kolektywizację, dominowały wielkie przedsiębiorstwa państwowe. W tym względzie niewiele się zmieniło, różnica jest taka, że na rynek trafia co lepsze, po segregacji. Zadarma | kolportaż ulotek sosnowiec