Rynek finansowy w Polsce

W ostatnich latach rozmowy o rynku finansowym w Polsce w mniejszym lub w większym stopniu zmierzały do tego, aby w końcu zejść na temat gospodarczego kryzysu, który panuje od kilku lat na świecie. Tymczasem finanse to temat na tyle rozległy, że nie musi mieć z tym kryzysem nic wspólnego, zwłaszcza gdy dotyczy sfery bankowej, pieniężnej czy inwestycyjnej. Samą istotą rynku finansowego jest bowiem obrót środkami pieniężnymi występującymi pod przeróżną postacią: od gotówki, przez akcje i obligacje aż po papiery wartościowe czy produkty bankowe (kredyty, pożyczki, lokaty).
W Polsce przedmiotami rynku finansowego są bezpośrednio rynek walutowy (obrót walutą, giełdy forex), rynek pieniężny (handlowy, usługowy) i rynek kredytowy (wspomniane wyżej produkty bankowe). Pośrednimi przedmiotami są zaś rynki wtórne i pierwotne oraz instrumentów pochodnych (związany z różnego rodzaju spekulacjami giełdowymi). Równie ważną rolę jak przedmioty rynku finansowego pełnią też jego podmioty, czyli inaczej rzecz ujmując – strony, które biorą udział w transakcjach pieniężnych.

Mogą być nimi na przykład osoby prywatne jak i firmy, instytucje rządowe i terytorialne oraz Skarb Państwa, a także wszelkiego rodzaj fundusze, od emerytalnych po inwestycyjne. Stroną transakcji może być każda instytucja, firma czy osoba, która nie posiada zakazu obrotu finansowego i która dysponuje odpowiednimi środkami, aby wziąć udział w takiej transakcji. Już tylko to pokazuje, jak szeroki rynek finansowy jest w samej Polsce, a jeśli dodamy do tego jeszcze rynek europejski a później światowy, tworzy się całkiem pokaźna i rozbudowana sieć zależności i transakcji dokonywanych w międzynarodowej formie. Takie powiązania są zresztą dość istotne z punktu widzenia światowej ekonomii i gospodarki, szczególnie w obecnych czasach, gdy zmagają się one z kryzysem. Połączenie ze sobą kilku różnych rynków w kilku różnych krajach sprawia, że upadek lub gorsza albo lepsza kondycja jednego z nich oddziałuje jednocześnie na wszystkie pozostałe.

Tagi dodane do tego wpisu przez autora bloga: , ,

Dwaj zagraniczni udziałowcy litewskiego koncernu gazowego Lietuvos dujos rosyjski Gazprom i niemiecki E.ON wyrazili zgodę na podział przedsiębiorstwa na trzy niezależne części. Konieczność podjęcia tej decyzji wymogła Unia Europejska. Dzięki temu podziałowi koncern podporządkuje się jej dyrektywie. Gazprom to rosyjski koncern państwowy, będący największym wydobywcą gazu ziemnego na świecie. Został założony w 1989 roku. Pod […]

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o panującym, w każdej niemalże dziedzinie, kryzysie. Rosnące ceny żywności, drożejąca benzyna, wzrost podatków, drożejące lekarstwa czy wyższe rachunki są bolączką wszystkich ludzi. Gdzie w tym wszystkim odnaleźć ma się człowiek bez pracy lub z niskimi zarobkami, człowiek chory, niedołężny, osoba, która ledwo wiąże koniec z końcem? Jak […]