Rynek finansowy w Polsce

W ostatnich latach rozmowy o rynku finansowym w Polsce w mniejszym lub w większym stopniu zmierzały do tego, aby w końcu zejść na temat gospodarczego kryzysu, który panuje od kilku lat na świecie. Tymczasem finanse to temat na tyle rozległy, że nie musi mieć z tym kryzysem nic wspólnego, zwłaszcza gdy dotyczy sfery bankowej, pieniężnej czy inwestycyjnej. Samą istotą rynku finansowego jest bowiem obrót środkami pieniężnymi występującymi pod przeróżną postacią: od gotówki, przez akcje i obligacje aż po papiery wartościowe czy produkty bankowe (kredyty, pożyczki, lokaty).
W Polsce przedmiotami rynku finansowego są bezpośrednio rynek walutowy (obrót walutą, giełdy forex), rynek pieniężny (handlowy, usługowy) i rynek kredytowy (wspomniane wyżej produkty bankowe). Pośrednimi przedmiotami są zaś rynki wtórne i pierwotne oraz instrumentów pochodnych (związany z różnego rodzaju spekulacjami giełdowymi). Równie ważną rolę jak przedmioty rynku finansowego pełnią też jego podmioty, czyli inaczej rzecz ujmując – strony, które biorą udział w transakcjach pieniężnych.

Mogą być nimi na przykład osoby prywatne jak i firmy, instytucje rządowe i terytorialne oraz Skarb Państwa, a także wszelkiego rodzaj fundusze, od emerytalnych po inwestycyjne. Stroną transakcji może być każda instytucja, firma czy osoba, która nie posiada zakazu obrotu finansowego i która dysponuje odpowiednimi środkami, aby wziąć udział w takiej transakcji. Już tylko to pokazuje, jak szeroki rynek finansowy jest w samej Polsce, a jeśli dodamy do tego jeszcze rynek europejski a później światowy, tworzy się całkiem pokaźna i rozbudowana sieć zależności i transakcji dokonywanych w międzynarodowej formie. Takie powiązania są zresztą dość istotne z punktu widzenia światowej ekonomii i gospodarki, szczególnie w obecnych czasach, gdy zmagają się one z kryzysem. Połączenie ze sobą kilku różnych rynków w kilku różnych krajach sprawia, że upadek lub gorsza albo lepsza kondycja jednego z nich oddziałuje jednocześnie na wszystkie pozostałe.

Tagi dodane do tego wpisu przez autora bloga: , ,

Kryzys gospodarczy Kryzys gospodarczy to jeden z najgorszych procesów jaki może dotknąć gospodarkę. Polega to na przejściu z wcześniejszej recesji lub tez nawet z pominięciem jej w głęboką stagnację a nawet spadek wartości produkcji. Kryzys gospodarczy może mieć wymiar zarówno lokalny czyli obejmujący jeden kraj lub region kilku państw, jak i ogólnoświatowy. Historia dostarcza nam […]

Bańka internetowa Bańka internetowa była wielką hossą na rynku internetu, która miała miejsce w latach 1995-2001. To wtedy internet zaczął rozwijać się w ogromnym tempie, w kolejnych krajach dostęp do sieci stawał się tańszy oraz coraz bardziej popularny. Jednak siłą napędowa był głównie rynek amerykański i tamtejsza giełda. Wiele nowych spółek powstawało w branży informatycznej, […]


Gospodarka Chin

    Chiny to komunistyczne państwo, które do niedawna należało do jednych z najbardziej odizolowanych od reszty świata. Wynikało to nie tylko z systemu politycznego, który był daleki od zachodnich standardów ale również odmienności kulturowej społeczeństwa. Chińskim komunistom udało się jednak dokonać czegoś wyjątkowego, przekształcili współczesne Chiny w dynamicznie rozwijający się kraj. Chiny to około 1,5 miliarda mieszkańców, jedna czwarta ludzkości mieszka właśnie tam posiada praktycznie każdy obywatel co jest ewenementem na skale światową, bo dla porównania w Polsce konta posiada tylko około 60% mieszkańców, a w UE średnia to około 70% - jak widać te dane są naprawde szokujące, jednak wynika to z ich kultury i tradycji. To kultura mająca kilkutysiącletnią historię, kraj, który w przeszłości był zarówno wielkim imperium jak i staczał się ku upadkowi. Dzisiaj państwo środka to tygrys gospodarczy, posiadający gospodarkę rozwijającą się w tempie ponad dziesięciu procent w skali roku. Jak doszło do tego sukcesu w kraju rządzonym przez komunistów, gdzie oficjalnie panuje system centralnego planowania? W CHRL są bardzo łatwo dostępne kredyt samochodowy dzięki temu, że są subwencjonowane przez państwo, które chce zmotoryzować ludność, bo cały czas odsetek ludzie z autem w Chinanch jest na niskim poziomie w porównaniu z UE czy USA. Na początku lat dziewięćdziesiątych władze partyjne postanowiły przeprowadzić reformy gospodarcze, które miały na celu utrzymanie władzy przez komunistów a jednocześnie podniesienie poziomu życia mieszkańców. Do tej pory stawiano na powszechna kolektywizację, dominowały wielkie przedsiębiorstwa państwowe. W tym względzie niewiele się zmieniło, różnica jest taka, że na rynek trafia co lepsze, po segregacji.