Tłumaczenie literatury pięknej

Żyjemy w dany kraju, wychowujemy się w nim i bardzo dobrze poprzez lekturę poznajemy obyczaje, historię i język. Oprócz historii kraju, bliska nam powinna być historia literatury polskiej. Jednak nie można się ograniczać tylko do literatury napisanej w naszym ojczystym języku, ponieważ zamknęlibyśmy sobie szersza perspektywę patrzenia na literaturę jako taką. Większość bardzo wybitnych i ceniony dzieł autorów polskich piór, inspirowała się pisarzami zagranicznymi i często czerpała wiele wzorów z ich utworów. Dlatego w takich tekstach znajdziemy nawiązania, które pomogą nam patrzeć na literaturę całościowo, jako na pewien wytwór kultury człowieka i jego dorobek artystyczny. Przede wszystkim lekturę tekstów pochodzenia obcego zawdzięczamy tłumaczom. Niewiele jest wciąż osób, które czytają książki ulubionych zagranicznych pisarzy, poetów czy dramaturgów w oryginale. Najczęściej jest to spowodowane niedostatecznie dobra znajomością tego obcego języka, w którym daną książkę napisano, ale czasami problem leży głębiej. Możemy, bowiem znać język obcy, ale jeśli nigdy nie byliśmy w kraju pochodzenia autora, mgliście znamy jego historię i kulturę, a przede wszystkim realia tego kraju, to bardzo ciężko nam jest przyswoić sobie taki tekst.

Dlatego od wieków istnieje zawód tłumacza, który jest osobą pośredniczącą między pisarzem, który jest autorem, a czytelnikiem. Bardzo często tłumacz jest lepszym artystom niż autor, wiec tłumaczenie może być wielki arcydziełem, które rozsławi imię autora książki. W takiej sytuacji ikt nie pamięta już o tłumaczu. A tak naprawdę to on od nowa w swoim ojczystym języku stwarza tę książkę dla czytelników. Zawód ten nie jest prosty, a tłumacz literatury pięknej powinien mieć do tego zajęcia pewne predyspozycje. Przede wszystkim musi być dusza artystyczną i dysponować szeroką wyobraźniom, której mógł nie mieć autor – ale tylko czasami oczywiście. Musi także przyjąć konwencję swojego tłumaczenia – a to już będzie dużo trudniejsze, ale nie jest niczym niemożliwym do osiągnięcia.