Wzrost produkcji przemysłowej

Z najnowszych badań wynika, że produkcja przemysłowa w naszym kraju nieco się zwiększyła. Dotyczy to przede wszystkim branży farmaceutycznej oraz produkcji mebli. Także w branży budowlanej odnotowujemy znaczący przyrost produkcji. Należy jednak pamiętać, że przemysł nie w każdej dziedzinie rozwija się tak optymistycznie.

Otóż znaczący spadek możemy zaobserwować przede wszystkim w branży wydobywczej. To właśnie w niej odnotowano wyraźny spadek wydobycia. Sytuacja ta zatem nie wygląda zbyt dobrze, gdyż to właśnie w tej branży zatrudnionych jest znaczący procent społeczeństwa. odgrywa ona zatem decydujące znaczenie na naszym rynku pracy. Każdy spadek wydobycia zatem oznacza brak zatrudnienia dla wielu pracowników.