Zróżnicowana wartość pieniądza

Kapitał, jakim prosperują przedsiębiorstwa jest o wiele większym, a niżeli ten, z jakim my mamy do czynienie. Jednakże zdarzają się również sytuację, w których to nawet najbardziej prężnie działające przedsiębiorstwa nie mają środków na rozwój. Wtedy to wyjścia, jakie są dostępne w ich obszarze dotyczą przede wszystkim działań mających na celu otrzymanie dotacji, czy też zaciągania kredytów. Kredyty zazwyczaj potrzebują rzetelnej podstawy by zostać udzielone. Wtedy to w zamian za otrzymany kredyt i obowiązek jego spłaty stawia się przedsiębiorstwo, jakiego jesteśmy posiadaczami. Zdarza się również tak, że nawet, gdy uda się uzyskać dotację okazuje się ona niewystarczalną względem planów, jakie stawia sobie firma. Tak też kredyt w wielu przypadkach jest niezastąpionym. Ponieważ sytuację danin, czy też pojawiania się bezinteresownych sponsorów, są tak naprawdę rzadkością. Jednakże zazwyczaj przedsiębiorstwa podejmują się tych działań ze względu na wizję rozwoju. Który to nie raz otwiera bardzo wiele możliwości przed daną jednostką. Poza tym specyfika rynku, na jakim działamy skupia się na dwóch elementach, pierwszym jest generowanie zysków, drugim zaś ciągłe wprowadzanie innowacji. Każdy z tych czynników jest ze sobą ściśle powiązanym, dlatego też tak bardzo istotnym, o czym doskonal wiedzą przedsiębiorcy.